Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Herontwikkeling van zorgvastgoed loont

Herontwikkeling en herbestemming van vastgoed in de zorg levert winst op voor cliënten, zorgaanbieders en de wijdere omgeving. Dit blijkt uit onderzoek van RIGO Research en Advies namens het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Architectuur Lokaal.

Voordelen uiten zich onder andere in kostenbesparingen en betere aansluiting bij de vraag. Volgens de onderzoekers zijn de uitkomsten relevant voor zorgaanbieders en vastgoedpartijen, omdat zij door nieuwe regelgeving en de huidige economische malaise steeds meer moeite hebben om nieuwbouwprojecten in de zorg te realiseren.

 

Extra ruimte

Bestaande panden bieden soms onverwachte extra's in de vorm van extra ruimte en verdiepingshoogte. Ook blijken zorgaanbieders in de concurrentie om locaties met herbestemmingsplannen soms sterker te staan dan commerciële partijen. Herindeling kan daarbij zorgen dat het gebouw energiezuiniger wordt of efficiënter ingericht, bijvoorbeeld efficiëntere looproutes

.

Behoud historische panden

Herbestemmen en opwaarderen wordt vaak gezien als een mogelijkheid om historische panden voor de toekomst te behouden. Indien de locatie belangrijker is dan het pand zelf, moet goed worden nagedacht of hetzelfde volume kan worden teruggebouwd. “Wanneer na sloop alleen een kleiner volume kan worden teruggebouwd, is het voor de exploitatie gunstig om door te gaan met het bestaande gebouw”, stellen de onderzoekers. “Er zijn dan immers meer vierkante meters beschikbaar.”

 

Voorbeelden

Als voorbeeld noemt het onderzoek het verzorgingshuis De Hoven in Lelystad. De modernisering leidde tot ruimere woonvormen dan bij nieuwbouw mogelijk zou zijn. Ook bij de opwaardering van het seniorencomplex Odapark in Sittard zijn meer verhuureenheden behouden dan bij nieuwbouw het geval zou zijn.

 

Rapport

Het rapport behandelt tien projectbeschrijvingen van herontwikkeling van vastgoed voor de ouderen- en gehandicaptenzorg. Bekijk het rapport: ‘Het Tweede Begin’

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl