Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Samenwerking ouderenhuisvesting Krimpen a/d IJssel succesvol

Samen met de stad Groningen staat Krimpen aan den IJssel op de eerste plaats in Nederland als het gaat om beleid voor ouderenhuisvesting. QuaWonen is hierin een belangrijke samenwerkingspartner van de gemeente. De corporatie draagt op verschillende manieren bij aan het lokale ouderenhuisvestingsbeleid. Dat doet ze overigens niet alleen in Krimpen, maar in de hele Krimpenerwaard.

Uit een landelijk onderzoek naar het lokale beleid voor ouderenhuisvesting blijkt dat Krimpen aan den IJssel mee de lijst aanvoert. Regiomanager Rita Schoen van QuaWonen verklaart het succes vanuit de sterke regierol van de gemeente: “De gemeente heeft alle betrokken partijen bij elkaar gebracht. Zij stimuleert ons om met elkaar afspraken te maken om een levensloopgeschikt Krimpen te realiseren. Daarvoor verdient zij een compliment.”

Bouwen, toegankelijk maken en wonen met zorg
QuaWonen draagt op verschillende manieren bij aan het lokale beleid voor ouderenhuisvesting. “Wij vinden het belangrijk om in ons werkgebied voldoende woningen te hebben die geschikt zijn voor senioren. Daar zorgen we voor door dit soort woningen te bouwen en door bestaande woningen aan te passen”, aldus Rita Schoen.

Daarnaast is QuaWonen in 2011 in Krimpen aan den IJssel begonnen met een proef ‘verzorgd wonen’ als alternatief voor het verzorgingshuis. Dit houdt in dat de Lelie zorggroep voor een beperkt, vastgesteld aantal woningen (28) kandidaat-huurders met een zorgindicatie (niet alleen ouderen) mag voordragen. Als mensen met een zorgvraag bij elkaar in de buurt wonen, kan de instelling efficiënter zorg bieden.

Ontmoeting en onderlinge hulpvaardigheid
Rita Schoen benadrukt dat ouderenhuisvesting méér is dan een goede woning met zorg en voorzieningen. “Als mensen ouder worden, wordt de directe woonomgeving steeds belangrijker. Door ontmoeting en de onderlinge hulpvaardigheid tussen buurtbewoners te stimuleren, bevorderen we de zelfredzaamheid en voorkomen we eenzaamheid.”

Zo heeft QuaWonen in Krimpen aan den IJssel al zeven ontmoetingscentra gebouwd. Als welzijnsorganisaties en bewoners wijkactiviteiten willen organiseren, kunnen zij kosteloos gebruik maken van deze ‘buurthuiskamers’. Die mogelijkheid wordt volop benut.

Daarnaast vervult de buurtcoach, die in de wijk BloemRijk begon, een steeds bredere taak in een steeds groter gebied. De inzet van deze buurtcoach is bedoeld om bewoners vaardigheden bij te brengen zodat ze zelf succesvolle buurtactiviteiten kunnen organiseren. Ook stimuleert de buurtcoach dat buren, jong en oud, elkaar helpen bij de dagelijkse dingen.

Knelpunten
Rita Schoen ziet echter ook knelpunten voor het lokale ouderenhuisvestingsbeleid. “Steeds meer gemeenten werken met aanbestedingen voor zorgdiensten. In de praktijk betekent dit dat je te maken krijgt met regelmatig wisselende partijen. Daarmee wordt het lastiger om voor de langere termijn prestatieafspraken te maken. Gelukkig geeft Krimpen vooralsnog de voorkeur aan (afspraken met) lokale partners.”

Haar andere zorg betreft de scheiding van budgetten voor wonen en zorg. Hierdoor komt het vastgoedrisico voor een groot deel bij de woningcorporaties te liggen. “In combinatie met de kabinetsmaatregelen waardoor corporaties financieel flink moeten bijdragen, wordt het voor ons veel moeilijker om zorgvastgoed te financieren. Op de langere termijn verwacht ik dan ook een tekort aan verpleeghuisplaatsen.”

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl