Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Langer zelfstandig wonen in Stichtse Vecht

Flexibiliteit en draagvlak zijn de fundamenten onder het zorgbeleid Stichtse Vecht. Maar hoe legt de gemeente verbinding met ruimtelijke aspecten? Bouwstenen voor Sociaal liet wethouders Franko Živkovi?-Laurenta van Ruimtelijke Ordening en Jaap Verkroost van Welzijn aan het woord.

Jaap Verkroost, tevens coördinerend wethouder transities sociaal domein: “We vinden het belangrijk dat de mensen betrokken zijn bij hun directe omgeving.” Een voorwaarde om het beleid succesvol te laten zijn, is dat die omgeving geschikt is om mensen langer thuis te kunnen laten wonen.

Franko Živkovi?-Laurenta: “Het gaat om de flexibiliteit van de gebouwen.” Huiseigenaren, corporaties en het ambtelijk apparaat worden gestimuleerd om daarin pro-actief te handelen.

 

Integraal accommodatieplan

De in de gemeente aanwezige woon-zorg-centra maken onderdeel uit van het integrale accommodatieplan van de gemeente. Daarbij wordt rekening gehouden met dreigende leegstand en toekomstige ontwikkelingen.

 

Interview

In het complete interview hieronder leest u hoe de gemeente samen met inwoners, partijen in de zorg en welzijn slimme combinaties maken van functies en activiteiten, met respect voor gebouwen en accommodaties.

Meer informatie

Interview van BvS met Stichtse Vecht: 'Slim aan de slag met zorg' (18 november 2014)

 

Bron: VNG

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl