Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

"Ouderen willen ook niet in een standaardoplossing wonen"

Vroeger gingen senioren, als ze niet meer thuis konden blijven wonen, naar het bejaardentehuis of een zorginstelling. Dat was een soort van automatisme, maar dat gebeurt steeds minder. Mensen blijven langer thuis wonen, al hebben ze vaak wel extra zorg nodig. Deze ontwikkeling betekent dat de komende jaren zeker een half miljoen zorgwoningen zorgvriendelijk moet worden gemaakt. Daarnaast stijgt de behoefte aan kleinschalig zorgvastgoed en moet de leegstand van grootschalig zorgvastgoed worden bestreden. Over deze thematiek ging het in het Bouwkeet van Bouwend Nederland van donderdag 2 oktober

                                                                                                                                                  

Uit de politiek waren de Kamerleden Mona Keijzer (CDA), Vera Bergkamp (D66) en Otwin van Dijk (PvdA) aanwezig.

Uit de bouw- en zorgsector was een aantal prominente vertegenwoordigers op de bijeenkomst afgekomen, onder wie Jeroen Kingma, voorzitter van Vitaal Zorgvast (Koninklijke BAM), Daniëlle Harkes (manager Aedes-Actiz Kenniscentrum), Jim van Geest (topman van zorgaanbieder Florence) en Robin de Haan en Erwin Ketelaar, beide verbonden aan de Kamer van Koophandel.                                                                                 

Tijdens de discussie werd opnieuw duidelijk dat er sprake is van een groeimarkt. Oorzaken zijn de vergrijzing (het aantal 65-plussers is in 2040 opgelopen tot 4,6 miljoen mensen), de veranderende zorgbehoefte (van grootschalig en collectief naar kleinschalig en particulier), en de gewijzigde kijk op de zorg zelf (diensten richten op het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen).                                                                                                                

Kingma ging onder meer op het vraagstuk van de herbestemming. Een toenemend aantal grote verzorgingshuizen komt leeg te staan en zal moeten worden herontwikkeld. Een groot deel van de bestaande woningvoorraad moet ‘zorgvriendelijk’ worden gemaakt. Voor meer dan een half miljoen woningen vergt de noodzakelijke aanpassing een investering van 10.000 tot 65.000 euro per verbouwing. En er komt meer behoefte aan kleinschalig ‘huiselijk’ zorgvastgoed, waarbij de wensen en mogelijkheden van de cliënt centraal staan.

“Hoe ga je om met dit vraagstuk van herbestemming om”, vroeg Kingma zich af. “Dit heeft grote financiële consequenties en een aantal verzorgingstehuizen kan ook niet getransformeerd worden. Die zijn daar niet op ingericht. Als rijksoverheid kun je dit probleem niet alleen bij de zorginstellingen leggen.” Volgens Kingma gaat nog maar 12 procent van de ouderen boven de 75 naar een verpleeghuis. “De overigen blijven de rest van hun leven thuis wonen. Het is een enorm transitieproces.”                                                         

De bijeenkomst ging voor een deel over de knellende regelgeving van gemeenten. Zij vertonen vaak een tekort aan flexibiliteit tegenover nieuwe woonvormen. Van Dijk (zelf ook oud-wethouder) noemde in dit verband de gemeente Wageningen, die negatief stond tegenover een wooncombinatie van zorg en geen zorg voor ouderen. “Daar hebben we al politiek schande over geroepen en gelukkig heeft de staatssecretaris (Van Rijn, red.) dit gefikst. Als positieve voorbeelden werden Almere en Dalfsen genoemd, die wel bereid waren om de nodige flexibiliteit in acht te nemen.                                                                      

Halkes legde de nadruk op de behoefte aan variatie in woongedrag. “Ouderen willen, net als jongeren, ook niet in een standaardoplossing wonen.” Zij is betrokken bij het project Villa Begonia, waarbij de behoeften van senioren in kaart worden gebracht.

Van Geest stelde dat zijn budget voor extramurale zorg met 20 procent terug gaat. “Dat zorgt voor een gezondheidsrisico en betekent dat we wachtlijsten moeten gaan instellen. We zijn gedwongen minder zorg aan onze klanten te leveren.” Hij deed een oproep aan de politici om hier wat aan te gaan doen.                                                                                           

Uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel, dat door De Haan en Ketelaar werd toegelicht, bleek dat er al een tekort van 224.754 geschikte woningen in ons land is. Dit loopt in 2040 op naar 636.340. De Haan en Ketelaar maakten duidelijk dat hier een enorme investeringsopgave ligt. In een provincie als Zuid-Holland is hiervoor tot 2040 700 miljoen euro nodig.                                                                                                                                        

Bron: Bouwend Nederland

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl