Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Rapportage resultaten woonzorggebieden

Veel gemeenten en hun samenwerkingspartners houden zich bezig met het realiseren van woonservicegebieden. De druk op de budgetten van de deelnemende partijen wordt steeds groter terwijl onduidelijk is wat het rendement van de gebieden is. Reden genoeg voor RIGO om een onderzoek op te starten naar de resultaten van woonservicegebieden. Vragen die in het onderzoek behandeld zijn: Wat leveren woon- servicegebieden op voor mensen mét en mensen zonder beperkingen? Zijn er verschillen te zien tussen woonservicegebieden en andere gebieden? Zijn er indicaties dat mensen met beperkingen inderdaad langer zelfstandig kunnen wonen in woonservicegebieden?

Uit het onderzoek komt naar voren dat woonservicegebieden op een aantal punten significant afwijken van het gemiddelde in Nederland.

 

  • De woonservicegebieden huisvesten relatief veel ouderen en bewoners met een langdurige aandoening, handicap of beperking.
  • In woonservicegebieden vestigen zich meer ouderen en mensen met een langdurige aandoening, handicap of beperking.
  • In woonservicegebieden voelen meer mensen zich minder gezond, ook als gecorrigeerd wordt voor leeftijd en inkomen.
  • In woonservicegebieden ontvangen minder bewoners mantelzorg bij huishoudelijke hulp.
  • De woningen in woonservicegebieden zijn meer dan gemiddeld in Nederland doelgroepgericht, zoals verzorgd wonen.
  • Woonservicegebieden hebben naar verhouding veel huurwoningen.
  • In woonservicegebieden zijn de bewoners tevredener over het winkelaanbod.
  • In woonservicegebieden is het gemiddelde oordeel over de leefbaarheid lager dan gemiddeld in Nederland.
  • De participatiegraad van bewoners jonger dan 65 jaar in woonservicegebieden is lager dan van deze leeftijdsgroep elders in Nederland. Bij 65-plussers is die ongeveer hetzelfde.

Klik hier om het rapport te downloaden

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl