Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Rijk staakt stimulering DBFM(O) in de zorg

(10 maart 2011)

De activiteiten van de ministeries van Financiën en VWS om DBFM(O) (Design, Build, Finance, Maintain and Operate) in de zorg te stimuleren zijn niet geslaagd. Minister de Jager laat in een brief naar de Tweede Kamer weten dat er geen enkele instelling naar voren is getreden met de intentie om een investering via een DBM(O)-contract te realiseren. Daarom heeft het kabinet besloten om de PPS (Publiekprivate samenwerking) op het gebied van zorghuisvestiging voorlopig niet meer actief te stimuleren.

 

In 2008 is het bouwregime voor zorginstellingen afgeschaft. Dat houdt in, dat de sector nu zelf besluiten moet nemen over investeringen in de zorggebouwen, in de bouw, het onderhoud en de financiering daarvan. Volgens de Jager zou DBFM(O) een aantrekkelijke wijze van realisatie van een investering kunnen zijn, door de ingebouwde aandacht voor efficiëntie van een gebouw ten dienste van het primaire proces: de dienstverlening. Dat de instellingen geen gebruik hebben gemaakt van DBFM(O) vindt de Jager teleurstellend: ‘Het is uitermate jammer omdat hierdoor efficiencywinsten onbenut blijven’.

 

Niet alleen bij de zorghuisvesting loopt het slecht, ook de PPS-vorderingen van de scholenbouw vallen tegen. Ondanks de grote aantallen projecten werd slechts bij drie scholenbouwplannen gebruik gemaakt van DBFM(O). Volgens de Jager valt er hierdoor maar weinig winst te behalen bij de scholenbouw. Hij schrijft in zijn brief naar de Tweede Kamer dat de ministeries van Financiën en OCW voorlopig ook de scholenbouw voorlopig niet meer actief stimuleren.

 

De drie lopende scholenbouwprojecten blijven op ondersteuning van het Servicecentrum Scholenbouw (SCS) kunnen rekenen. Ook voor losse projecten zal SCS in de kabinetsvisie vooralsnog het aangewezen loket blijven.

 

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl