Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Scheiden van wonen en zorg: een checklist

Scheiden van wonen en zorg wordt werkelijkheid: vanaf 1 januari 2013 gebeurt dit voor de zorgzwaartepakketten (ZZP's) 1 en 2 in de:

 • Verzorging en verpleging (v&v)
 • Geestelijke gezondheidszorg (ggz)
 • Verstandelijkgehandicaptenzorg (vgz)

Vanaf 1 januari 2014, geldt dit ook voor ZZP 3 van de verzorging en verpleging. Bij de geestelijke gezondheidszorg en verstandelijkgehandicaptenzorg geld dit bij ZZP 3 pas vanaf 2015.

Bovenstaande maatregelen gelden alleen bij nieuwe indicaties. Op de bestaande gevallen en herindicaties blijven de huidige regelingen van kracht.

 

Gevolgen zorgorganisaties

Het scheiden van wonen en zorg zorgt ervoor dat u als zorgorganisatie misschien niet langer met lichte ZZP's zult werken met betrekking tot wonen. En mogelijk gaat u vastgoed afstoten of zet u in op zwaardere zorg. Kiest u daar niet voor? Dan wordt directe verhuur aan nieuwe cliënten met lichte ZZP's wellicht noodzakelijk; voor de inkomsten en om leegstand te voorkomen. U krijgt dan te maken met de verhuur van appartementen die eerder via de naculculatie/normatieve huisvestingscomponent vergoed werden. Let u daarbij op deze punten:

Zelfstandige of onzelfstandige woonruimte

Een woonruimte is zelfstandig als deze beschikt over een eigen:

 • (afsluitbare)voordeur
 • Toilet
 • Keukenvoorziening

Als 1 van deze 3 gedeeld wordt, is sprake van onzelfstandige woonruimte. Het verschil is van belang voor de aanvraag van huurtoeslag en de wijze van huurbepaling volgens het puntensysteem (zie punt hieronder). Bij onzelfstandige woonruimte is een ‘aanwijzing’ nodig van het ministerie van Financiën om voor huurtoeslag in aanmerking te komen. Bewoners van zorgorganisaties die vallen onder de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) komen daarvoor in het algemeen in aanmerking.

 

Het juiste verhuurbedrag

Voor een huurwoning moet de maximale huurprijs worden berekend volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS). De hoeveelheid punten bepaalt de maximale huurprijs en is afhankelijk van:

 • Grootte
 • Buitenruimte
 • Voorzieningen
 • Etc.

Ligt de maximale huurprijs onder de liberalisatiegrens van 664,66 euro per maand (prijspeil januari 2012)? Dan is er sprake van een ‘sociale huurwoning’. Hogere huurprijzen zijn vrij onderhandelbaar. Een(service) toeslag van 35% op het aantal punten geldt wanneer aan enkele voorwaarden is voldaan, aanwezigheid van:

 • Noodoproepinstallatie
 • Maaltijdverstrekking
 • Levering (para)medische zorg
 • Etc.

Over het algemeen zullen bestaande zorgorganisaties die vallen onder de WTZi hieraan voldoen. Hiermee belandt de mogelijke huurprijs op een behoorlijk niveau. Resteert de belangrijke vraag wat de cliënt kan en wil betalen. NB: het concept-regeerakkoord vermeldt dat de huurwaardebepaling volledig op de schop gaat: de nieuwe norm wordt een maximaal redelijke huurprijs van 4,5% van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ)-waarde. Afhankelijk van zijn inkomen heeft de ‘huurder’ recht op huurtoeslag. Dit loopt via de Belastingdienst.

 

Het huurcontract

Op de website van De Raad voor Onroerende Zaken  vindt u een tandaardmodelcontract. Dit kunt u gebruiken om het huurcontract verder uit te werken. U moet service- en overige kosten definiëren.

 

Kosten voor rekening van de cliënt

De zorgkosten (verpleging, begeleiding, behandeling, etc.) worden in eerste instantie nog vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gefinancierd. De cliënt gaat wel kale huur betalen ter dekking van de kapitaallasten. Hiernaast gaat de cliënt betalen voor servicekosten:

 • Schoonmaak algemene ruimten
 • Glazenwasser
 • Energie
 • Etc.

Ook moet u afspraken maken over maaltijdverzorging, welzijnsactiviteiten, etc. In het regeerakkoord staat dat op termijn de extramurale verpleeghuiszorg uit de AWBZ richting Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat. Het kostenplaatje voor de cliënt verandert: deze betaalt nu een lage eigen bijdrage in plaats van de gebruikelijke hoge eigen bijdrage voor intramurale cliënten. Dit verschil kan de cliënt besteden aan huur, servicekosten en overige diensten.

 

Koppel verkoop woon- en zorgcontracten

Kunt u duidelijk maken waarom de huur van de woning en afname van zorg verbonden zijn (economisch voordeel cliënt, garantie van 24-uurszorg etc.)? Dan is deze koppeling niet per definitie verboden. De keuzevrijheid van de cliënt weegt zwaar en mag niet in het geding komen.

 

College sanering zorginstellingen

U moet het College sanering informeren over de extramuralisering. Het is nu nog niet bekend of u officiële toestemming moet aanvragen.

Onderverhuur Huurt u zelf het pand? Dan is het eigen huurcontract van belang. Hierin staan bepalingen met betrekking tot onderverhuur. Dit blijft een zaak tussen de zorgorganisatie en haar verhuurder.

 

Meer weten


 

 • Over huurtoeslag: Belastingdienst
 • Over huurcontracten, zelfstandige woonruimte: ROZ
 • Over koppelverkoop woon/zorg: KCWZ
 • Over woningwaarderingssysteem, servicekosten, huurcontracten, zelfstandige woonruimte: Huurcommissie
 • Over beslismodel afweging verhuur/verkoop of zware zorg: BOB advies

Bron: Invoorzorg.nl

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl