Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Scheiden van wonen en zorg vanaf 2013: zijn uw huurcontracten al klaar ?

In het Lente-akkoord is afgesproken dat het scheiden van wonen en zorg al per 1 januari 2013 wordt ingevoerd voor zorg met de indicaties ZZP 1 tot en met 3.

Dit wordt mogelijk gemaakt binnen de periodieke afspraken over zorgzwaartepakketten, zodat er geen nieuwe wetgeving voor nodig is. De gevolgen zijn groot. Zorginstellingen in de sector Verzorging en Verpleging, gehandicaptenzorg en GGZ moeten zich in een korte periode voorbereiden op hun nieuwe juridische positie als verhuurder.

 

Wat houdt scheiden van wonen en zorg feitelijk in?

Onder het scheiden van wonen en zorg wordt verstaan: de juridische en financiële scheiding tussen wonen/verblijf en zorg. Het verblijf van cliënten in een zorginstelling wordt niet meer vanuit de AWBZ gefinancierd, maar door de cliënt zelf. Dit betekent dat deze minstens twee contracten moet sluiten: één voor de huisvesting en één voor de zorg.

Nieuwe cliënten die in 2012 nog in aanmerking zouden komen voor een licht zorgzwaartepakket en een indicatie voor zorg in een instelling (intramuraal), zullen in 2013 de indicatie extramuraal krijgen. Het

betreft de cliënten die voorheen een indicatie zouden hebben ontvangen voor VV

1 t/m 3 (sector verpleging en verzorging), GGZ 1b/c t/m 3b/c (sector geestelijke gezondheidszorg), VG 1 t/m 3 (verstandelijk gehandicapten) en LVG 1 t/m 2 (Jeugdig licht verstandelijk gehandicapten). Deze cliënten kunnen nog wel in een intramurale

instelling terecht, maar dan alleen op basis van een huurcontract. Hierbij dient de rekening voor intramuraal verblijf te worden gesplitst van die voor verpleging en verzorging. De bewoners gaan vanaf die datum dus huur betalen in plaats van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

 

Puntenstelsel

Zorginstellingen zullen vanaf 2013 voor de genoemde nieuwe cliënten een huurprijs moeten vaststellen aan de hand van het woningwaarderingsstelsel op basis van de Wet huurprijzen woonruimte. Dit is het puntenstelsel, waarbij afhankelijk van het type woonruimte (zelfstandig/onzelfstandig), het aantal vertrekken, de oppervlakte, voorzieningen

en omgevingsfactoren punten worden toegekend. Dit is geen eenvoudige exercitie. De vraag is bijvoorbeeld of zaken als algemene ruimten en zonnepanelen kunnen worden omgeslagen in de huurprijs. Daarnaast dienen de kosten voor de bijkomende leveringen en diensten, zoals gas, water, licht, schoonmaak, etcetera, afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

 

Huurbescherming, gebrekenregeling, onderhoudsverdeling

De zorginstellingen zullen ook te maken krijgen met de wettelijke huurbescherming van huurders. Hier kan contractueel niet rechtsgeldig van worden afgeweken! Ook mogelijkheden tot verplaatsing van cliënten, bijvoorbeeld om medische redenen, zijn in het huurrecht niet steeds vanzelfsprekend.

Voorts moeten zorginstellingen zich realiseren dat huurders diverse rechten hebben in geval van gebreken aan de woonruimte. Het is overigens ook van belang om na te denken over de vraag welk onderhoud door en voor rekening van de huurders zelf zou moeten worden verricht.

Over bovenstaande en nog veel meer andere vragen zal voor 1 januari 2013 moeten zijn nagedacht. Er zullen goede huurovereenkomsten en algemene voorwaarden moeten worden gereed gemaakt, om onaangename (financiële) verrassingen en onduidelijkheden voor zowel de zorginstelling als de cliënt te voorkomen.

Wij kunnen onder meer het volgende voor u doen:

- het adviseren over de vraag welke kosten van uw zorgvastgoed in de huurprijs kunnen worden doorberekend en voor welke bijkomende leveringen en diensten servicekosten in rekening kunnen worden gebracht bij de huurder;

- het adviseren over de juridische positie van de zorginstelling als verhuurder in de problematiek van de huurbescherming van de huurder, wanbetaling van de

huurder, overlast, onderverhuur, etcetera;

- het opstellen van huurovereenkomsten en algemene huurvoorwaarden.

Mr. Maaike Bomers is huurrechtspecialist bij 2BW Advocaten in Nijmegen

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl