Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Tijdelijk verhuren wordt (ook voor de zorg) nog interessanter!

Wetsvoorstel tot versoepeling Leegstandswet

De Leegstandswet biedt voor bepaalde typen woonruimte de mogelijkheid om deze tijdelijk te verhuren. Per 1 januari 2013 kunnen ook zorginstellingen hiervan profiteren!

 

Dit geldt onder meer voor gebouwen/complexen, die zullen worden herontwikkeld of gesloopt. De tijdelijke verhuur kan plaatsvinden zonder dat de huurder huurbescherming geniet, dus deze moet het gebouw daadwerkelijk verlaten op de overeengekomen einddatum.

De Leegstandswet wordt door de invoering van het scheiden van wonen en zorg ook van belang voor zorginstellingen. Zorginstellingen worden hierdoor per 1 januari 2013 ook verhuurders van woonruimte en krijgen te maken met de dwingendrechtelijke bescherming van de huurder. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel tot aanpassing van de Leegstandswet, waardoor de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur worden verruimd.

 

Huidige mogelijkheden tot tijdelijke verhuur

De volgende woonruimten kunnen op grond van de huidige Leegstandwet tijdelijk worden verhuurd:

 

  • woningen of kamers die gemaakt zijn in een gebouw, bijvoorbeeld een verpleegtehuis, ziekenhuis, verlaten kantoor of school;
  • woonruimte in een te koop staande woning die - nog nooit bewoond is geweest; - in de 12 maanden voordat de woning leeg kwam te staan, door de eigenaar werd bewoond; - of in de 10 jaar voordat de woning leeg kwam te staan maar 3 jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest;
  • woonruimte in een huurwoning die op korte termijn ingrijpend gesloopt of gerenoveerd gaat worden.

 

Voor de tijdelijke verhuur is een vergunning nodig van Burgemeester en Wethouders nodig. Deze kan voor maximaal 2 jaar worden verleend. De vergunning kan op verzoek telkens voor maximaal 1 jaar worden verlengd, tot in totaal maximaal 5 jaar.

 

De beoogde wijzigingen

Het wetsvoorstel tot aanpassing van de Leegstandswet behelst het volgende:

 

  • de verhuurder mag bij een te koop staande woning zelf de huurprijs bepalen. Nu stelt de gemeente nog een maximale huurprijs vast in de vergunning die ze afgeeft en wordt deze prijs bepaald door het puntensysteem voor huurwoningen;
  • gemeenten mogen aan de tijdelijke verhuur van te koop staande woningen geen eigen, extra eisen stellen die niet in de Leegstandwet staan. Nu stellen sommige gemeenten die extra eisen nog wel;
  • sloop-en renovatiewoningen mogen maximaal 7 jaar worden verhuurd, in plaats van de huidige 5 jaar;
  • leegstaande gebouwen zonder woonbestemming, zoals kantoorgebouwen, mogen in totaal 10 jaar als woonruimte worden verhuurd in plaats van 5 jaar. Dit voorkomt leegstand wanneer projecten door de economische crisis vertraging oplopen;
  • huiseigenaren mogen meer dan één keer een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen, op voorwaarde dat er tussen beide aanvragen minimaal 5 jaar reguliere bewoning zit (door een eigenaar-bewoner of door een huurder met een normaal huurcontract met huurbescherming).

 

De Raad van State moet nog haar advies geven over het wetsvoorstel. Daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer nog met het wetsvoorstel instemmen.

De verwachting is dat de wijzigingen in de loop van 2013 ingaan

Mr. Chantal van den Borne is vastgoedspecialist bij 2BW Advocaten in Nijmegen

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl