Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Transformaties van zorgvastgoed, een complexe opgave

Bouwend Nederland organiseert een onder de naam BABEL: Nederland bouwt verder een programma van marktontmoetingen. De eerste marktontmoeting vond plaats op 23 september.

In de zorg ligt een enorme bouwopgave te wachten omdat zorg en wonen van elkaar gescheiden wordt. Hoe deze opgave te verzilveren is een complexe opgave in deze tijd waarin woningcorporaties minder te besteden hebben. Wie neemt bijvoorbeeld het leegstandsrisico voor zijn rekening?

Aan de hand van een concrete nog aan te besteden casus bespraken ruim zeventig architecten, bouwers en zorgprofessionals in Hilversum de complexe opgave waarvoor het ouderenzorgvastgoed ons stelt. Complex want niet alleen afhankelijk van regelgeving uit Den Haag, maar ook van voortschrijdende inzichten over hoe ouderen gehuisvest zouden moeten worden. 'Zodra de laatste herinrichting afgerond is, is de nieuwe indeling van de zorginstelling alweer verouderd', aldus onderzoeker Dirk Bergvelt.

Ouderen moeten langer thuis blijven wonen, is het adagium van het kabinet. Of iemand intramurale zorg krijgt, in een verpleeginstelling, is afhankelijk van de zorgzwaarte. De hoeveelheid zorg die iemand nodig heeft, is verdeeld in zogenoemde zorgzwaartepakketten. Alleen de mensen met de hoogste zorgzwaartepakketten komen nog in een verzorgingshuis terecht. Mede hierdoor is er dus minder ruimte nodig. 

 

Lees hier het hele verslag op de site van Bouwend Nederland

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl