Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Vergrijzing, woningmarkt en woningvoorraad

De toename van het aantal ouderen in de nabije toekomst heeft een aanzienlijk effect op de dynamiek op de woningmarkt. Zo  blijkt onder meer uit het onlangs verschenen rapport van het Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken (WPRB) over “Actief ouder worden in Nederland”.

De ouderen van nu zijn honkvaster dan de ouderen van vroeger. Dit zet lokale woningmarkten verder op slot. De vraag is of dat over tien, vijftien jaar anders zal zijn.

 

Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen in de toekomst sterk toe. Dit is van grote

invloed op de dynamiek op de woningmarkt. Dit komt ook door de veranderende persoonlijke omstandigheden van deze ouderen. Zo zijn de huidige ouderen vaker huiseigenaar dan de ouderen van vroeger. Omdat huiseigenaren doorgaans minder verhuizen dan huurders zijn de ouderen nu nog honkvaster dan vroeger. Daarnaast stelt de vergrijzing eisen aan de kwaliteit van de bestaande woningen en woonomgeving.

 

De ouderen van nu en van de nabije toekomst zijn gemiddeld welvarender, vitaler,

mobieler en daarmee actiever dan de ouderen van vroeger. De huidige en toekomstige

generatie ouderen is immers opgegroeid in een tijd van economische en technologische

voorspoed waarbij verplaatsen, reizen en deelnemen aan allerlei activiteiten

buitenshuis steeds normaler werden en onderdeel werden van een actieve, mobiele

en onafhankelijke leefstijl. Er kan dan ook worden verwacht dat de ouderen van de

toekomst zich in het dagelijks leven anders zullen gedragen dan de ouderen uit het

verleden.

 

Lees hier het volledige artikel van  Carola de Groot, Femke Daalhuizen en Frank van Dam van het Planbureau van de leefomgeving.

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl