Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Verzorgingshuis kan open blijven door goede samenwerking

Het woonzorgcentrum Eigen Haard in Zwanenberg kan toch open blijven, zodat bewoners niet hoeven te verhuizen. Dat maakte zorgorganisatie Amstelring woensdag 2 april bekend. In samenwerking met het zorgkantoor, de woningbouwvereniging en de gemeente stelde de organisatie een masterplan op voor gefaseerde verbouwing. Dit maakt duidelijk dat scheiden van wonen en zorg zorgvuldig en niet te snel moet worden doorgevoerd, vindt ActiZ

Verzorgingshuis Eigen Haard zou gesloten worden omdat het niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd, tot verdriet van bewoners en medewerkers. Nu blijkt dat door goede afspraken te maken met alle betrokkenen, het toch mogelijk is om een woonzorgcentrum open te houden. Dit maakt ook duidelijk dat zorgorganisaties daarbij niet alleen kunnen opereren. 

Amstelring stelt in een persbericht dat bewoners tijdens de verbouwing in het woonzorgcentrum kunnen blijven wonen. De verbouwing wordt zo gefaseerd, dat niemand wordt gedwongen om te verhuizen. “Na de verbouwing kunnen bewoners hun appartement rechtstreeks bij Woonzorg Nederland huren en via de thuiszorgconstructie zorgverlening krijgen. Het appartement wordt gemoderniseerd, krijgt een keukenblok en verbeterd sanitair en valt binnen de sociale huurgrens.” De uitwerking van dit plan komt tot stand in nauw overleg met bewoners, familie en de cliëntenraad, aldus Amstelring. 

Mee denken en mee werken 
De medewerking van de verschillende partijen is voor deze oplossing cruciaal. Dit geldt ook in algemene zin: alleen als alle betrokkenen, van zorgkantoren tot gemeenten en cliëntenorganisaties mee denken en mee werken aan de oplossing, kan voorkomen worden dat verzorgingshuizen gesloten worden. Het is van belang dat woonzorgcentra niet onnodig gesloten worden: de woningen in deze centra zullen in de toekomst nog hard nodig zijn door de vergrijzing. Dit sluit aan bij de visie van ActiZ: het scheiden van wonen en zorg kan alleen succesvol zijn, als dit zorgvuldig en in een realistisch tempo wordt doorgevoerd.

Bron: Actiz

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl