Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Winstuitkering maakt de zorg beter

Winstuitkering in de zorg heeft het in zich om de zorg beter, bereikbaarder en betaalbaarder te maken. Tijd voor alle belanghebbenden om de handen ineen te slaan. Het wetsvoorstel ‘Voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medischspecialistische zorg' vormt een positieve eerste stap in het toekomstbestendig maken van ons zorgstelsel. Daarbij moeten de positieve effecten voor de patiënt centraal staan. Doel van het wetsvoorstel is verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. Een groot goed in een tijd waarin de zorgkosten de pan uit rijzen. De overheid doet steeds vaker een stapje terug en legt de verantwoordelijkheid voor de exploitatie bij zorginstellingen. maar grotere risico's vragen om een grotere vrijheid bij het aantrekken van financiering. Het wetsvoorstel maakt het aantrekken van privaat kapitaal mogelijk.

De met winstuitkering samenhangende tucht van de aandeelhouder stimuleert innovatie én kostenbeheersing, terwijl de belangen van de patiënt prima gediend kunnen worden.

Het mogelijk maken van winstuitkering is geen doel op zich. Het moet leiden tot betere zorg en een doelmatige inzet van middelen.

Iets waar alle betrokkenen - patiënt, zorgverlener en investeerder - bij gebaat zijn. Het vormt een nieuwe mogelijkheid om kapitaal maatschappelijk verantwoord te investeren en een redelijk rendement te behalen. Ongeacht of de nieuwe aandeelhouder nu een medisch specialist, een pensioenfonds of een investeerder is. Ook in andere landen gaan kwaliteit en toegankelijkheid voor de patient én kostenbeheersing hand in hand met aandeelhouderschap.

Voor de medisch specialist zorgt participatie voor zeggenschap in ‘het eigen ziekenhuis'. men wordt medeverantwoordelijk voor kwaliteit en doelmatigheid. medisch specialisten en het bestuur van het ziekenhuis gaan anders met elkaar in gesprek, dankzij een sterker gezamenlijk belang. Ook voor het ziekenhuis biedt het wetsvoorstel kansen. Naast noodzakelijke kapitaalverstrekking houdt de frisse blik van de nieuwe stakeholder de bestaande ziekenhuisorganisatie scherp.

De uitdaging zit erin om met alle betrokkenen de juiste balans in de belangen te vinden. Daarvoor biedt het wetsvoorstel voldoende mogelijkheden. Er is sprake van winstuitkering onder voorwaarden. Bijvoorbeeld een wachtperiode van 3 jaar alvorens winst mag worden uitgekeerd, gekoppeld aan een kwaliteitstoets door de inspectie.

Een logische gedachte aangezien de wetgever streeft naar een gezonde match tussen maatschappelijk ondernemerschap en borging van publieke belangen.

Kanttekeningen? Zeker, maar de richting is goed en alle ingrediënten zijn er om een verdere stap te maken richting een betere en betaalbare zorg. De hoogste tijd dat alle betrokkenen hun krachten bundelen.
Bron: FD

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl