Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Wonen en zorg gescheiden in 2014

(9 juni 2011)

In 2014 start staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van het ministerie VWS met het scheiden van wonen en zorg. Tevens voert ze in 2012 de normatieve huisvestingscomponent (nhc) in.

 

De staatssecretaris kondigt dit aan in de brief ‘Integrale tarieven voor de langdurige zorg en de gehele ggz’. In deze brief is te lezen dat ze in 2014 in ieder geval start met de zorgzwaartepakketten (zzp’s) 1 en 2. Op dat moment zal ze waar mogelijk ook al voor de zzp’s 3 en 4 het scheiden van wonen en zorg doorvoeren. In de jaren die volgen komen ook de hogere zzp’s aan de beurt. Veldhuijzen: “Geleidelijk aan zal vervolgens het scheiden van wonen en zorg over de hele linie, ook voor de hogere zzp’s, worden doorgevoerd.” Dat betekent dat op de lange termijn ook bewoners van verpleeghuizen en gehandicapten in instellingen huur moeten gaan betalen en de vergoeding voor huisvestingskosten vanuit de overheid komt te vervallen.

 

Geleidelijke invoering nhc

Voordat het zover is, gaat de staatssecretaris in 2012 de nhc geleidelijk invoeren. Dit staat geschreven in een memo van de Projectgroep integrale tarieven NZa aan het ministerie VWS. De nhc is een vaste vergoeding voor de bouwkosten. Deze is opgebouwd uit de kosten die voor instellingen gemoeid zijn met bouwen, grond, onderhoud en aflossing van rente. Zorginstellingen krijgen deze kosten momenteel nog volledig vergoed van de overheid. In het overgangsregime, dat zes jaar in beslag neemt, krijgen ze een steeds groter deel van de bouwkosten via de nhc.

 

Toenemende risico’s voor zorginstellingen

Door deze maatregel gaan zorginstellingen meer risico’s lopen. Ze ontvangen immers alleen geld voor patiënten aan wie ze zorg verlenen. Leegstand wordt dus steeds minder vergoed. Dit alles is bedacht met het idee om zorginstellingen te stimuleren om hun woonaanbod af te stemmen op de woonwensen van hun cliënten. Vanaf 2018 nemen de risico’s nog meer toe. Verzekeraars en zorginstellingen mogen vanaf dan onderhandelen over de hoogte van de nhc-vergoedingen.

 

Beleidsregel NZa voor boekwaardeproblematiek

Wat betreft de boekwaardeproblematiek gaat de NZa een beleidsregel maken. Daarin mogen instellingen de resterende boekwaarde op reeds gesloopte gebouwen in zes jaar afschrijven. Deze beleidsregel geldt echter niet voor zorginstellingen die huren van woningcorporaties. Staatssecretaris Veldhuijzen is van mening dat instellingen in hun huurcontracten moeten voorkomen dat de kosten van de resterende boekwaarde op hen worden afgeschoven door woningcorporaties.

 

Kosten interim-huisvesting wel grotendeels vergoed

Wat ook opvalt is dat de kosten voor interim-huisvesting onder het overgangsregime vallen. Michiel Wentges, directeur van BOB Advies zegt hierover: “Zorginstellingen zouden dus snel moeten overgaan tot nieuwbouw, want de komende jaren krijgen ze de kosten voor interim-huisvesting nog wel grotendeels vergoed.”

 

Nhc valt mogelijk lager uit

De NZa bepaalt de komende maanden de hoogte van de nhc. Het is mogelijk dat deze uiteindelijk iets lager wordt dan het ministerie in oktober 2010 aangaf, gezien het feit dat de staatssecretaris de rentevergoeding verlaagt van 5,2 naar 5 procent. Ook verlaagt ze de vergoeding van de kosten van de bouw met 1 procent.

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl