Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Ziekenhuizen in zwaar weer

De afgelopen jaren zijn meerdere ziekenhuizen financieel in zwaar weer terecht gekomen, aldus BDO in haar jaarlijkse rapport ‘BDO-benchmark Ziekenhuizen’.  “We zien dat een aantal ziekenhuizen een vrij lage vermogensbuffer heeft en het zodoende aan mogelijkheden ontbeert om tegenvallers op te vangen. Resultaten staan onder druk en sommige ziekenhuizen hebben moeite met het betalen van rekeningen”, aldus Chris van den Haak, voorzitter van de BDO Branchegroep Zorg. “We achten de kans reëel dat een aantal ziekenhuizen het nog heel moeilijk gaat krijgen. Het speelveld is natuurlijk complex maar kort gezegd adviseren we ziekenhuizen vooral om duidelijke keuzes te maken. Om te focussen. Denk na over waar je als ziekenhuis goed in bent en waar behoefte aan is binnen je marktgebied.” 

 


Ogenschijnlijk goede cijfers verhullen een dreigende financiële terugval

Het lijkt goed te gaan met de sector, als alleen globaal naar de resultatenontwikkeling wordt gekeken. Over 2012 behaalden de 77 ziekenhuizen uit het onderzoek gezamenlijk een positief resultaat van € 283,6 miljoen, een toename van 9,4% (€ 24,5 miljoen) ten opzichte van 2011. Het rendement (resultaat in procenten van de opbrengsten) nam in 2012 eveneens licht toe, van 2,0% naar 2,1%. Echter, indien we het resultaat corrigeren met het transitiebedrag over 2012, dan sluit ruim eenderde (36,4%) van de ziekenhuizen het jaar 2012 negatief af. Dit is een zorgwekkende situatie.

 

De BDO-Benchmark Ziekenhuizen 2013 is gebaseerd op de jaarcijfers van ziekenhuizen van 2012. Net als in eerdere jaren wordt hierin een beeld van de financiële situatie van alle algemene ziekenhuizen in Nederland geschetst. Daartoe zijn de jaarrekeningen van in totaal 77 ziekenhuizen geanalyseerd. Vijf ziekenhuizen hadden medio juli nog geen jaarrekening gepubliceerd en zijn daarom niet in ons onderzoek meegenomen. Download het volledige rapport BDO Benchmark Ziekenhuizen 2013

 

De BDO Financiële Ziekenhuisindicator (BFZ)

Nieuw in de benchmark van 2013 is de BDO Financiële Ziekenhuisindicator (BFZ). Met behulp van deze indicator wordt een ranglijst samengesteld van de financiële performance van ziekenhuizen over het jaar 2012. De BZF wordt afgeleid uit de scores van de volgende vijf algemeen aanvaarde kengetallen: solvabiliteit, current ratio, rendement, debt service coverage ratio (DSCR) en de rentabiliteit op het totaal vermogen.

 

In april 2013 besteedde ook actualiteitenprogramma Nieuwsuur aandacht aan de BDO-Benchmark Ziekenhuizen. Chris van den Haak gaat in de uitzending dieper in op de financiële huishouding van ziekenhuizen en wat ze kunnen doen om een faillissement te voorkomen.

 

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl