Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Zorginstellingen haalden in 2014 hoogste rendement ooit

Zorginstellingen boeken steeds minder af op hun vastgoed. Dat concludeert accountantsorganisatie EY in de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg. Volgens EY is de dalende trend opvallend. "Lang werd gedacht dat de afwaardering die we zagen het topje van de ijsberg was," zegt partner Rob Leensen van EY. Volgens Marnix Norder, voorzitter van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen, is afschrijven nodig om de ombouw van zorggebouwen te vergemakkelijken 

De Nederlandse zorginstellingen haalden in 2014 met 2,0% het hoogste rendement ooit. Dat blijkt uit de Barometer Nederlandse gezondheidszorg  en de bijbehorende financiële stresstest van EY.

Dit jaarlijkse benchmarkonderzoek omvat bijna 900 zorginstellingen. In 2013 was hun rendement nog 1,8%. Dit hoge rendement is opvallend, omdat een resultaatdaling werd verwacht door onder meer het wegvallen van transitiebaten en de dreiging van het Macrobeheersinstrument (MBI). Maar de ziekenhuizen en GGZ-instellingen zijn in staat gebleken de weggevallen transitiebaten op te vangen in de bedrijfsvoering.

 

Stresstest

EY voert jaarlijks een stresstest uit om inzicht te krijgen in de financiële positie van zorginstellingen. Van alle tien subsectoren hebben alleen de zelfstandige behandelcentra een stapje terug moeten doen in de stresstest. De overige zijn gelijk gebleven of gestegen. De goede resultaten hebben uiteraard bijgedragen aan een sterkere vermogenspositie.

Het totale eigen vermogen van de door EY onderzochte subsectoren bedroeg eind 2013 € 12,3 miljard. Naar verwachting komt daar over 2014 nog € 1,1 miljard bij, wat het totaal op € 13,4 miljard brengt. Hiermee neemt de solvabiliteit toe van 23,9% eind 2013 naar 27,1% eind 2014, dat hiermee ruimschoots aan de normen van banken (20%-25%) voldoet.

 

De uitschieters

Rob Leensen, Partner Health Care bij EY: “Ondanks dat het gemiddelde resultaat stijgt, zijn er wel duidelijk verschillen merkbaar. Het aantal uitschieters aan zowel de boven- als onderkant lijkt toe te nemen.”

De sector RIBW (regionale instellingen voor beschermd wonen) is net als voorgaande jaren koploper met 3,9% rendement. Aan de onderkant bevinden zich de zelfstandige behandelcentra (ZBC’s), die nu drie jaar op rij rond de 1% renderen.

De GGZ-instellingen geven een wisselvallig beeld. Dit wordt vooral veroorzaakt door het ontbreken van veel grote instellingen, die hun jaarrekening nog niet allemaal gedeponeerd hebben vanwege de uitstelregeling. EY verwacht dat het rendement voor hen over 2014 uiteindelijk lager uitpakt.

 

Afwaarderen vastgoed

Afwaarderingen op vastgoed vertonen sinds 2012 een dalende lijn. Werd er in 2012 nog € 289 miljoen afgeboekt, in 2013 was dat al gedaald tot € 259 miljoen. In 2014 zakte dit nog verder tot € 167 miljoen bij de onderzochte instellingen. En dat ondanks de oproepen van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen om fors op zorgvastgoed af te boeken.

 

Zorgen voor 2015

De sector RIBW is koploper maar de rendementen nemen af en EY verwacht dat deze zullen blijven afnemen door de decentralisatie. Deze zorg spreekt EY ook uit voor de jeugdzorg en de GGZ. Voor de Jeugdzorg en de Care had EY voor resultaatontwikkeling minder zorgen en die voorspelling is uitgekomen. Voor 2015 zal de decentralisatie ingrijpende impact hebben. Dat geldt ook voor de GGZ die hierdoor wordt geraakt.

Bekijk hier het onderzoek op de website van EY

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl